Integritetspolicy

 

Fröjdadal arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av denna webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.


Vem ansvarar för de personuppgifter Fröjdadal samlar in?

Ägaren av Fröjdadal är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp, nyttjande av mina tjänster och via mina kontaktformulär samt nyhetsbrev och ansvarar för behandling av dessa.


Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas enligt gällande regler och riktlinjer. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part och sparar endast de uppgifterna som vi behöver för bokföring eller kontakt. Dina uppgifter lagras via webbplatsen eller mailkonversationer.


Vad för slags personuppgifter samlar Fröjdadal in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du bokar in en vistelse hos oss. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, företagsinformation, födelsedatum och betalningsinformation.  Vi sparar namn, företagsnamn, adress, organisationsnummer och adress när ni använder någon av våra tjänster.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Vid kontakt och uppdrag oss emellan

Vid korrespondens om frågor och övrig information

Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.


Vilka kan Fröjdadal komma att dela dina personuppgifter med?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Det är enbart vi som tar del av dina uppgifter eller de företag som vi anlitar för tex bokföring.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.


Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Om du vill besöka sidan men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

 

Fröjdadal använder cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Cookies används även som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.


Personuppgiftsansvarig

Marco Shahin

Kontakt: info@frojdadal.se


Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Det åligger dig att läsa igenom denna policyn och hålla dig uppdaterade på informationen.